Makale Arşivi

Proje Kurulumu ve Yönetimi

CSC GRUP, dokümantasyon projelerinde HP’nin en büyük iş ortağıdır.

Yapmış olduğu projelerde HP donanım ve yazılım çözümlerini kullanarak, HP ile birlikte kurumsal müşterilerde pek çok başarılı projeyi gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirdiği projelerde merkezi ve bölgesel hizmetleri kesintisiz olarak sunmaktadır.

Dokümantasyon projelerinde, HP donanımları ile müşterilerinin yazdırma, fotokopi, faks, tarayıcı, e-posta gönderme gibi tüm dokümantasyon ihtiyaçları karşılanmaktadır. Yazılım çözümleri ile tüm bu süreçlerin yönetilmesi, raporlanabilmesi, kesintisiz ve kontrol edilebilir şekilde sürdürülmesi sağlanmaktadır.
Donanım Çözümlerimiz;

HP’nin son teknolojilerini içeren Laser, Inkjet, Designjet, Yazıcı, Mfp ve renkli ürün aileleri ile kurumlara toplam baskı hizmetleri sunmaktayız.
Renkli Baskı Çözümlerimiz;

Büyük baskı projelerinde veya sektör ortalamalarında Kurumların yaptığı baskıların %10 – 15 kadarı renkli baskılardan oluşmaktadır.

Renkli baskılar kontrol altında tutulmadığı zaman Kurumların yaptığı baskı harcamalarının %75’ini oluşturmaktadır. Bu yüksek harcamanın nedeni Kurumların, renkli baskılarını ekipmanın ucuz olduğunu zannettikleri inkjet ekipmanlara yönlendirmelerinden kaynaklanmaktadır. Bunun yerine doğru analiz yöntemleri ile Kurumların renkli baskılarını kontrol altına almaları ve harcamalarını azaltmaları gereklidir.

Renkli doküman projelerinde amaç mümkün olduğu kadar renkli baskıyı siyah beyaz baskıya yönlendirmek ve oluşacak olan baskının gerçekten gereken kısmını renkli olarak bastırmak olmalıdır. Bu ancak gücünü deneyimlerinden alan kurumların ortaya koyabileceği bir yaklaşım şeklidir.
Yazılım Çözümlerimiz;

Kullanılan yazılım çözümleri ile yönetilebilir, raporlanabilir, güvenli ve kontrol edilebilen bir dokümantasyon ortamı sağlamaktayız.

Çözüm ortaklarımızın ihtiyaç duyduğu projenin doğru şekilde organize edilmesi, kaynakların planlanması, planlanan hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi, sürekli ihtiyaçların ve tedarik süreçlerinin yönetilmesi disiplinidir. Projeler belirli özgün hedef ve sürelerde özel amaçlara ulaşmak için planlanmakta, genellikle faydalı bir değişim, gelişim ya da katma değer sağlamak için uygulanmaktadır.

Projelerin başarılı olması, onları kalıcı, sürekli tekrarlanan, hizmet ve servis amaçlı her zamanki işletme operasyonlarından farklı yapar. Çözüm sağladığımız iş ortaklarımızın zorlu başarı hedeflerine ulaşmak, projelerin ancak etkin yöntemlerle yönetilmesine ve uygulanabilmesine bağlıdır.

CSC GRUP tüm müşterilerinin tüm projelerinin iş süreçlerini planlar, uygulanması ve kontrol hizmetlerini sağlar, organizasyon yapılarını tasarlar, geliştirir, takip eder, raporlar ve hayata geçirir.

CSC GRUP müşterilerine, geçmişte kazanmış olduğu tecrübelerini yeni teknolojiler ile birleştirerek, uçtan uca BT Projeleri hazırlayarak sunmakta ve hayata geçirmektedir.

Yapısal Kablolama, Data Center kurulumu ve altyapı hizmetleri, Disaster Recovery, donanım (Server, Storage, Autoloader, Network, Firewall) ve yazılım (Microsoft ürünleri, VmWare ve Sanallaştırma teknolojileri) çözümleri, renovasyon, taşınma ve yer değiştirme, güvenlik, dış kaynak hizmet projeleri ve envanter yönetimi ile uçtan uca entegre çözümler sunmaktadır.

   Baskı Merkezi ve Sayfa Başı Dokümantasyon Yönetimi
   HP Veri Depolama Sistemleri
   Kurumsal Ağ Teknolojileri
   Olağanüstü Durum ve Yedekleme
   Data Center Çözümleri
   IT Konsolidasyon &Sanallaştırma
   Bilgi Güvenliği
   HP DesignJet Çözümleri

   

   Profesyonel Destek Anlaşmaları
   HP Garanti Hizmetleri
   HP Garanti Paketleri
   Dış Kaynak Hizmetleri
   Bölgesel 7x24 Teknik Destek
   Microsoft İş Çözümleri & Danışmanlık
   Altyapı ve Yapısal Kablolama
   Profesyonel Taşınma ve Yer Değiştirme
   Konsolidasyon ve İş Sürekliliği

Projelerimizin başarıyla yönetilmesi için izlediğimiz ana adımlar;

 Kapsam yönetimi

Kısaca Proje gereksinmelerinin toplanması, kapsamın tanımlanması, aşama ve görevlerin listesinin oluşturulması ve denetlenmesi süreçlerini içermektedir.
   

 Zaman yönetimi

Görevleri tanımlanması, uygun şekilde sıralanması, gerekli tahminlerinin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, bunların doğru şekilde denetlenmesi aşamalarıdır.
   

 Maliyet yönetimi

Görevler için maliyet tahminlerinin yapılarak proje bütçesinin denetlenmesidir.

İnsan kaynakları yönetimi

Proje insan kaynakları planı çerçevesinde doğru ve uygun insan kaynağının yönlendirilmesi ve yönetilmesidir.
   

 Risk yönetimi
Proje risk planının yapılması, risklerin belirlenmesi, niteliksel ve niceliksel risk çözümlenmesinin yapılması ve bunların gözetlenerek denetlenmesi.
   

 Değişiklik yönetimi

Gerekli durumlarda proje süresince oluşabilecek değişiklerin belirlenmesi, planlanması, uygulanması ve denetlenmesi süreçlerinin yönetimidir.

İletişim yönetimi

Projenin paydaşlarını belirlenmesi ve iletişim planının yapılması, paydaşlarda görev alan personelin bilgilendirilmesi ve beklentilerinin yönetilmesi ve hizmetlerini içermektedir.
   

 Tedarik yönetimi

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü donanım, yazılım ve istihdam edilecek personelin tedarik süreçlerinin en etkin ve verimli şekilde yönetilmesidir.
   

 Entegrasyon yönetimi

Proje sözleşmesinin ve yönetim planının hazırlanması, oluşacak süreçlerin izlenmesi, denetlenmesi, proje aşamalarının birbirleri arasında bağlantıları ve son olarak da doğru ve başarıyla sonuca ulaştırılmasıdır.
     

Kalite yönetimi

Projenin kalite planının yapılması, bu plana uygun olarak yönetilmesi ve denetlenmesidir.